Kursevi za osnovce

Kursevi za osnovce (1.- 8. razred)


Kursevi za osnovce traju od polovine septembra do polovine juna. Kursevi se zasnivaju na komunikativnoj metodi, što podrazumeva nastavu isključivo na ciljnom, stranom jeziku. Na taj način, polaznici će najviše naučiti jezik, usvojiti nove reči ifraze I imaće priliku da izražavaju svoje mišljenje na stranom jeziku.

Grupni kursevi podrazumevaju minimalno 2 polaznika a maksimalno 6.

Tokom kursa polaznici će učiti po najsavremenijim programima svetskih izdavača knjiga poput Oxforda, Macmillana i sl. Takođe, profesori će konstantno dopunjavati gradivo dodatnim materijalima.

Tempo kursa je 2 puta nedeljno po 60min.

Izbor termina je veliki. Prilagođavamo se potrebama grupe i smenama osnovaca.

Nakon završenog kursa i položenog završnog usmenog i pismenog testa, polaznici dobijaju diplome.